Conservare

Rubrica se adreseaza pe de o parte specialiştilor din domeniu, care vor să împărtăşească experienţa colegilor, iar pe de altă parte tuturor celor care vor să cunoască mai multe despre domeniul conservării-restaurării componentelor patrimoniului cultural.


Particularităţi şi perspective ale conservării în timp a picturilor murale exterioare de la Biserica Mănăstirii Voroneţ PDF Imprimare Email
Autor Oliviu Boldura, Maria-Magdalena Drobotă, Ioan Istudor   
Luni, 28 Octombrie 2013 11:26
coperta
Monitorizarea monumentelor cu pictură murală este important să se facă nu numai pe parcursul desfăşurării lucrărilor de restaurare, ci şi după finalizarea acestora. În acest sens, este relevantă prezentarea comparativă a stării de conservare determinate în timpul intervenţiilor intreprinse asupra picturii murale exterioare de pe faţada nordică a Bisericii Mănăstirii Voroneţ în anii `80 şi aspectele relativ recente descoperite în urma investigaţiilor demarate în 2008, acţiune desfăşurată concomitent cu finalizarea procesului de restaurare a picturilor murale interioare. În consecinţă, am fost interesaţi de a urmări evoluţia intervenţiilor de stabilizare a stratului de culoare după o bună perioadă de timp.
 
Pictura murală din interiorul Bisericii ,,Adormirea Maicii Domnului” Mănăstirea Humor, Suceava Studiu tehnologic; probleme specifice de conservare PDF Imprimare Email
Autor Maria Dubrăvician   
Luni, 28 Octombrie 2013 10:19

copertaȘantierul pilot care a avut loc, în anul 1971, la Humor, a fost rezultatul colaborării dintre D.M.I. (Direcţia Monumentelor Istorice), București, și I.C.C.R.O.M. (Centrul Internaţional de Studii pentru Conservarea şi Restaurarea Bunurilor Culturale), Roma.


Dincolo de intervenția directă propriu-zisă, scopul acestui prim proiect de restaurare, realizat în colaborare, l-a reprezentat elaborarea unei strategii de conservare adecvate a picturilor murale exterioare și interioare la monumentele din nordul Moldovei.

Un an mai târziu, în 1972, conducerea lucrărilor de conservare la Biserica Mănăstirii Humor a fost încredințată profesorului Constantin Blendea, specializat, la rândul său, la Instituto Centrale per Restauro din Roma, în spiritul acelorași principii enunțate de Teoria del Restauro.

 
Aspecte privind monitorizarea suprafeţelor afectate de umiditate la Biserica Monument din Arbore PDF Imprimare Email
Autor Natalia Dănilă-Sandu, Paula Vartolomei, Loredana Axinte   
Vineri, 25 Octombrie 2013 13:13

copertaCele opt monumente din nordul Moldovei introduse în Lista Patrimoniului Mondial în 1993, respectiv 2010 (Suceviţa), sunt apreciate în special pentru pictura murală prezentă atât pe pereţii interiori, cât şi pe faţade. Conservarea acestor picturi se datorează în mare parte tehnicii a fresco în care sunt executate. Însă salvarea şi transmiterea acestor valori în timp sunt tributare intervenţiilor de restaurare a căror bază ştiinţifică a fost pusă în anii '70 ai secolului trecut la Humor.

 
Intervenţii de conservare - restaurare a picturii murale din turla bolniţei Mănăstirii Brâncoveni PDF Imprimare Email
Autor Dumitru Dumitrescu, Oliviu Boldura   
Vineri, 23 August 2013 10:41

0copertaDatare şi ctitori ai bolniţei Mănăstirii Brâncoveni:

Prima menţiune a Brâncovenilor o avem de la Neagoe Basarab într-un document din anul 15181.

În anul 1570 Jupâniţa Calea, străbunica lui Matei Basarab, construieşte o bisericuţă de lemn închinată Sfinţilor Arhangheli pe locul actualei biserici-bolniţă.

Până la Constantin Brâncoveanu, care la 1700, după finalizarea bisericii mari a mănăstirii, construieşte actuala bolniţă, se îngrijeşte de mănăstire Matei Basarab care o fortifică cu ziduri şi un turn clopotniţă. Tot de către acesta sunt refăcute chiliile şi sunt ridicate casele domneşti (acestea, actualul muzeu al mănăstirii, alături de turnul clopotniţă s-au păstrat până în zilele noastre). Din această perioadă nu avem informaţii despre intervenţii la bolniţă.

Epocii lui Constantin Brâncoveanu aparţine şi pictura bolniţei. Aceasta a fost finalizată în 1704.

 
Restaurarea picturilor murale, istorie personală PDF Imprimare Email
Autor Elena Vasilica Martin   
Miercuri, 13 Martie 2013 13:00

copertaAcum, undeva după 20 de ani de la debutul meu pe scena restaurării pot spune că nu eu am ales această meserie ci ea m-a ales pe mine…

Îmi doream să fiu doar un artist plastic ca mulţi alţii fără însă să mă gândesc că întreg destinul meu profesional va fi cu totul altul…

Am întâlnit însă un profesor extraordinar, domnul Dan Mohanu care, cu foarte mult tact şi cu un talent pedagogic înnăscut a reuşit să mă determine să iubesc foarte mult restaurarea. Fiind foarte tânără nu ştiu dacă am înţeles de la început cât de complexă este această disciplină, cât de mult timp trebuie să lucrezi pentru a avea experienţa necesară.

Am asistat la lucrări de o importanţă fantastică, lucrări la care mi-aş dori să particip acum pentru că doar acum ştiu că sunt foarte mici şansele ca într-o viaţă să participi la astfel de lucrări...

 
Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” a mănăstirii Dragomirna, conservarea şi restaurarea picturilor murale PDF Imprimare Email
Autor Carmen Cecilia Solomonea   
Luni, 11 Martie 2013 15:13

absidaIntervenţiile actuale de conservare şi restaurare a picturilor murale din biserica cu hramul Pogorârea Sfântului Duh a mănăstirii Dragomirna au început în luna septembrie 2010 şi s-au finalizat în martie 2012. Restaurarea ansamblului mural1 a fost o lucrare de anvergură care a necesitat o coordonare precisă a intervenţiilor, impusă de termenele proiectului, a inclus în prima fază cercetarea preliminară a suprafeţelor pentru a înţelege fenomenele ce au afectat pictura murală şi în mod evident evoluţia acestora în timp, formele de degradare prezente şi aspectele de ordin estetic. Acest proiect de restaurare a picturii murale a implicat circa 50 de persoane care au participat la realizarea lucrărilor.

 
Redescoperirea Icoanei de hram de la Suceviţa PDF Imprimare Email
Autor Georgiana Zahariea, Oliviu Boldura   
Miercuri, 06 Martie 2013 00:00

Fig.1Cu prilejul restaurării iconostasului din pronaosul Bisericii Mănăstirii Suceviţa s-a luat în discuţie cercetarea tabloului aflat deasupra uşii de trecere din pronaos spre gropniţă. De menţionat faptul că această zonă cu reprezentarea Coborârii de pe Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos, face parte, din punct de vedere compoziţional, din ansamblul iconostasului adăugat în anul 1805.[1]

Odată cu demontarea iconostasului, pentru restaurare, de pe suprafaţa peretelui de est a pronaosului, acoperit cu pictură a fresco din vremea Movileştilor, a rămas o reprezentare izolată, ruptă din contextul tematic şi stilistic al pronaosului. De fapt, a rămas un tablou aflat în mod nejustificat în mijlocul unui concept compoziţional mult mai amplu, cel al sinaxarului. Trebuie menţionat faptul că interesul a fost cu mult mai mare, cu cât, până acum, nu se cunoştea unde se află reprezentarea icoanei de hram a acestei biserici. Prin urmare, ne-am propus efectuarea unor cercetări preliminare prin care să desluşim particularităţile acestei zone.

 

 
Aspecte generale privind conservarea şi restaurarea picturii lui Pârvu Mutu de la biserica mănăstirii Mamu PDF Imprimare Email
Autor Gina Baranovschi   
Miercuri, 16 Ianuarie 2013 12:13

 1. Scurt istoric

deisisSatul Mamu apare documentar la 1 august 1437, în anumite acte de proprietate ale unor mari boieri, ulterior intrând în posesia lui Constantin Brâncoveanu. Pe valea Mamului, la Stăneşti, mai exista o ctitorie a boierilor Mogoş Banul şi Mogoş Spătarul, refăcută de legendarii fraţi Buzeşti, generali ai domnitorului Mihai Viteazul (1593-1601).

Aşezământul de la Mamu, ca modest schit de călugăriţe, îşi are începutul la jumătatea secolului al XVI-lea, fiind ctitorie a fraţilor Buzeşti. Moşiile intrând în posesia familiei Brâncovenilor, o sută de ani mai târziu, mama lui Constantin Brâncoveanu reface biserica de lemn, ce era stricată. În anul 1696, Constantin Brâncoveanu o dărâmă şi construieşte pe locul ei actuala biserică de zid.

Pictura este realizată tot în această perioadă (fiind finalizată în 1699), de către pictorii Pârvu şi Marin. Tot de atunci datează şi catapeteasma, sculptată şi aurită.


 
Propuneri de prezentare estetică a Icoanei Maica Domnului a Rugului Aprins de la Suceviţa PDF Imprimare Email
Autor Anca Dină, Oliviu Boldura   
Miercuri, 02 Ianuarie 2013 16:16


1

Repictarea - un subiect de actualitate, un strat de culoare care acoperă adesea picturi de calitate artistică remarcabilă. Multe dintre monumente îşi pierd, prin intervenţia de repictare, identitatea şi importanţa. Şi totuşi, de ce se repictează? Poate pentru că pictura nouă este mai uşor de făcut, cu rezultate spectaculoase; poate că „gustul” artistic al beneficiarului nu se potriveşte cu ce s-a moştenit; poate că este mai puţin costisitor să repictezi decât să restaurezi, sau poate că ne lipseşte acel respect pentru opera înaintaşilor sau acea cultură a frumosului. Multe pot fi motivele, dar rezultatul este acelaşi.

În drumurile prin ţară am văzut adesea picturi murale distruse prin intervenţii abuzive, personaje cu chipuri transformate, sfinţi cu expresii pierdute. Adesea ne este greu să privim „lucrarea” rezultată, iar ca restauratori de pictură murală o asemenea intervenţie este imposibil de acceptat. Ştim ce se întâmplă în aceste condiţii cu originalul, ştim cât de dificilă este revenirea la calitatea picturii dintâi (dacă se mai păstrează sub repictare), dar şi cât de complexă este după un timp decizia conservării sau îndepărtării acesteia.
Despre câteva dintre problemele ridicate de îndepărtarea repictării şi încercări de găsire a soluţiei potrivite pentru abordarea estetică a suprafeţei degradate prin neglijență vom prezenta în cele ce urmează într-un studiu de caz.

 

 

 
Studiu privind conservarea pigmentilor pe baza de cupru PDF Imprimare Email
Autor Maria Magdalena Drobota   
Miercuri, 29 Februarie 2012 00:00

bis transf azurit cauza Umiditate - Arbore fatada SudInteresul elaborării unei lucrări de cercetare referitoare la conservarea pigmenţilor pe bază de cupru a urmat un crescendo paralel cu experienţa acumulată pe şantierele de restaurare de pictură murală aflate în curs de desfăşurare la monumentele din nordul Moldovei (Biserica Mănăstirii Voroneţ, Biserica Monument Istoric Arbore, Biserica Sfântul Gheorghe a Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou din Suceava, Biserica Mănăstirii Moldoviţa).  În picturile murale ce acoperă atât interiorul cât şi exteriorul monumentelor menţionate se evidenţiază, nu doar prin întinderea suprafeţelor pe care sunt aşternuţi, ci şi prin preţiozitatea lor, pigmenţii de cupru: albastru azurit şi verde malahit.


 
<< Început < Anterior 1 2 3 Următor > Sfârşit >>

Pagna 2 din 3

Editura ACS

Login FormHarta mostenii tale

adv brosura

Autorii acs.org.ro

Parteneri media

logo-ARHITECTURA

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Contact

Contactati-ne folosind formularul de mai jos!


Ultimele articole


Warning: Creating default object from empty value in /home/acs/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/acs/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/acs/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/acs/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/acs/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Top vizite


Warning: Creating default object from empty value in /home/acs/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/acs/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/acs/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/acs/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/acs/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79